Isolatie & restauratie van gebouwen

De bvba Willem-Vereycken is gespecialiseerd in het uitvoeren van bio-ecologische bouwwerken , dit zowel voor nieuwbouw , renovaties en restauraties. We maken zoveel mogelijk gebruik van bouwmethodes en materialen met een zo gering mogelijke milieubelasting.

 
Ons bedrijf streeft ernaar een constructieve partner te zijn in het bouwproces ; zo wordt rekening gehouden met de wensen van alle betrokken partijen , van klanten en architecten tot werknemers en leveranciers. Het is onze doelstelling om ieder project op een efficiŽnte en aangename manier te realiseren. De plaatsing en uitvoering van de woning wordt met de meeste zorg toevertrouwd aan een team van gemotiveerde medewerkers.